Beyoğlu Kampüsü

Müzik Kulübü

Müzik insanların duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla aktarmasını sağlayan pozitif bir bilimdir. Bu bağlamda müzik kulübümüzün temel amaçları; bireysel ve birlikte müzik yapmanın keyfi ile ritmin, tek ve çok sesliliğin içinde potansiyelimizi fark ettirecek, yeteneklerimizi açığa çıkaracak etkinlikler düzenlemek, kulüp olarak üstlendiğimiz her etkinlikte üyelerimizin aktif rol almasını sağlayacak düzenlemelerde bulunmaktır.