Beyoğlu Kampüsü

Kariyer Planlama

Ders seçimi kariyer planlamamızın ilk ve en önemli adımıdır. Lise 10. sınıf öğrencilerimiz 11. sınıfa geçerken, hem okul yaşamlarını hem de meslek seçimlerini etkileyecek çok önemli kararlar almaktadırlar. Tüm yaşamlarında önemli rol oynayacak meslek ve üniversite bölüm seçimleri için, öğrencilerimizin, önce doğru dersleri seçerek öğrenim görmeleri, potansiyellerine uygun olan mesleği bilinçli olarak seçebilmeleri amaçlanır.

Öğrencilerin kendilerini, ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik olarak test ve envanter uygulamaları gerçekleştirilir. Uzman seminerleri ile doğru ve güncel bilgileri almaları hedeflenir. Tüm bu çalışma sonuçları; psikolojik danışmanın, öğretmenlerin, velinin ve öğrencinin katıldığı görüşmelerde aktarılır ve ders seçimi yapılır.

Ders seçim sürecindeki öğrencileri için;

 • KDE “Kendini Değerlendirme Envanteri”  uygulayarak,
 • Sınıf içi hedef belirlemeye yardım edecek etkinlikler yaparak,
 • En az bir, ihtiyaç doğrultusunda daha fazla bireysel görüşme yaparak,
 • İlgili ders öğretmenlerinin görüşleri alınarak,
 • Seçmeyi planladıkları derslerin üniversite bölümüyle bağlantılarını fark ettirerek,
 • Veliyle birlikte son bir görüşme yapıp yaşamlarındaki en önemli kararlarından birisini doğru alabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Kariyer Portfolyosu

Öğrencilerimizin, 9. sınıftan mezun oluncaya kadar gerçekleştireceği kariyer planlarını yönlendirecek ve karar verme süreçlerini destekleyecek veri biriktirebilmeleri için kariyer portfolyosu çalışması yürütülmektedir. Bu amaçla, kendilerini geliştirebilecekleri; sosyal, sanatsal, sportif, projeler, toplumsal hizmet gibi diğer alanlarla ilgili öneriler ve özgeçmiş örneğinin yer aldığı dosyalar hazırlanarak öğrencilerle paylaşılır.

Kariyer Portfolyosu ile hedeflenen;

 • Lise yaşamı süresince kişisel ve kariyer gelişimleri adına yer aldığı tüm çalışmalardan edinilen bilgi, belge, (ödül, sertifika, yazı, fotoğraf, video) gibi dokümanları bir araya getirerek,  ilgi alanlarının, yeteneklerinin, becerilerinin ve değerlerinin neler olduğuna dair farkındalık kazanmalarına destek olacaktır.
 • Gelecekteki eğitim ve kariyer seçeneklerini tanımalarını sağlayacak, kendileri için en uygun seçeneği bulmalarına yardımcı olacaktır.
 • Yaşadıkları her deneyim  vizyonlarına, kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacaktır.
 • Bilimsel projelere, sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet projelerine, meslek gözlem programına, yaz okullarına, kulüplere, konferanslara, sanatsal ve sportif etkinliklere, üniversitelerin lise öğrencilerine yönelik düzenledikleri atölye çalışmalarına katılmak ve bunların değerlendirmesini yapmak, kişisel gelişim ve kariyer planlama yolculuklarında ışık tutacaktır.

Kariyer Günleri

Kariyer Günleri tüm lise öğrencilerimize, gelecekteki yaşamları ve meslek seçimleri için bugün neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilinçlenme ve farkındalık kazanmalarını sağlayan bir organizasyondur. Kariyer Günleri kapsamında; öğrencilerimiz kendi sınıf düzeyleri doğrultusunda yıl boyunca birden çok etkinliğe katılarak, alanında uzman iş adamı, iş kadını, akademisyen ve kendi akranlarını dinler, öğrenir, sorar ve meslek seçimlerine giden bu yolda kendilerine bir hedef belirlemeye çalışırlar.

Kariyer Günleri programı kapsamında;

 1. Vizyoner Konuşmacı: Alanında önemli başarılar elde etmiş kişilerin davet edilerek, kendi yaşamlarını ve geldikleri konuma nasıl ulaştıklarını öğrencilerimize aktardıkları bir etkinliktir.
 2. Meslek Tanıtımları: 12. sınıf öğrencilerimizi ilgilendikleri ve hedefledikleri üniversite bölümlerini tanıtmak amacıyla alanlarında yetkin kişilerle buluşturduğumuz etkinliklerdir.
 3. Üniversite Tanıtımları: Devlet ve vakıf üniversitelerinin bursluluk ve diğer programları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Ayrıca bu çalışma kapsamında bazı üniversitelere geziler düzenlenmektedir.
 4. İş İnsanları ile Buluşma: Her sene belirlediğimiz bir tema üzerinden akademik konumlara sahip kişilerin davet edilerek, öğrencilerimize görüş ve bilgilerini aktardıkları bir etkinliktir.
 • Rektörlerle Buluşma: Öğrencilerimiz küçük gruplar halinde hedefledikleri üniversitelerin rektörleri ile buluşarak, düşündükleri, merak ettikleri sorulara yanıt bulmayı hedeflerler. Öğrencilerimiz küçük grup çalışmasından sonra davetli tüm rektörlerle panelde bir araya gelirler.
 • Dekanlarla Buluşma: 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ders ve meslek seçim süreci öncesinde bilgi edinmek amacıyla dekanlarla buluşurlar.
 • Tadımlık Dersler: 11. sınıf öğrencilerimiz ve gönüllü 12.sınıf öğrencilerimiz hedefledikleri üniversite bölümlerinin öğretim görevlileri ile buluşur ve mesleğin genel kriterleri hakkında bilgiler edinirler. Akademisyenden bir üniversite öğrencisi gibi bölümde anlatılan bir dersi dinleme fırsatı bulurlar.

Mezunlarla Sohbet

Farklı üniversite ve bölümlerde okuyan ya da mezun olmuş eski Tarhanlılar lise yaşantısı, lise eğitimi, üniversite hayatının liseden beklentileri konusunda öğrencilerimize bir panelle bilgi verirler, rehberlik ederler.

Meslekler Günü

Öğrencilerimizin bir mesleği, eğitim, çalışma koşulları ve iş olanakları açısından derinlemesine tanımaları amacıyla her yıl “Meslekler Günü” etkinliği düzenlemekteyiz. Etkinlikte, geleceğin iş dünyasına hazırlanmak için gençlerin yapması gerekenler ile ilgili vizyoner bir konuşmacının konferansından sonra yaklaşık 20 farklı meslek alanı tanıtılmaktadır.