Beyoğlu Kampüsü

Coğrafya

Yeryüzündeki çeşitli doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya; yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerini açıklayan bir bilimdir. Coğrafya öğretiminin temel amacı; dünyayı ve yurdumuzu tanımak, ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmektir. Öncelikle yurdumuzun dünya üzerindeki yerini ve bu yerin önemini öğretmektir.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için:

 • Öncelikle öğrencimizde coğrafya kavramları için farkındalık yaratmakla başlıyoruz. Yaşamında önemli olan coğrafya kavramlarını fark etmesini sağlıyoruz
 • Öğrenilen her konunun sadece teorik değil, aynı zamanda pratik olarak kavranmasını artırmak amacıyla akıllı tahta ortamını kullanarak çok fazla coğrafya belgeseli izliyoruz ve konu ile ilgili yorum yapıyoruz.
 • Öğrenilen her konunun hayattaki karşılıkları ile ilgili araştırma yapmayı teşvik ederek sınıfta araştırılan konuların sunumunu sağlıyor ve böylece öğrencimize araştırma, öğrenme ve arkadaşları ile paylaşma becerisini kazandırıyoruz.
 • Öğrencimizi iyi bir çevre temsilcisi olmaya teşvik ediyor ve öğrencimizin ülkemizin erozyon, çevre kirliliği gibi sorunları konusunda duyarlı olmasını sağlıyoruz.
 • “7 Bölge 7 Tat” etkinliğimiz ile bölgelerimizin üretim kültürünü öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini, ürettikleri ürünleri paylaşmalarını ve böylece coğrafyayı yaşayarak kavramalarını sağlıyoruz.
 • Öğrencimizin bir bilgiyi ezberlemekten ziyade kavramasını, analiz ve sentez yapma becerisini kazanmasını amaçlıyoruz.
 • Derse hazırlık çalışmaları kapsamında, öğrencilere proje ödevleri veriyoruz. Bu çalışmalar ile öğrenciler, araştırarak öğrenme becerilerini geliştirmektedirler.

          Coğrafya dersinde yapılan çalışmalar:

9.Sınıflar

 • Harita kullanma becerisi kazandırıyoruz.
 • Dünyanın özelliklerini tanımalarını ve bu özelliklerin sonuçlarının farkında olmalarını sağlıyoruz.
 • Öğrencilerin iklim kavramları ve bu kavramların yaşantımızdaki etkilerini fark etmeleri konusunda çalışmalar yürütüyoruz.
 • Çevremizdeki yer şekillerini ve bu yer şekillerini meydana getiren olayların yaşamımıza etkilerini anlatıyoruz.
 • 9.sınıfta öğrencimize lise dönemi süresince kullanabileceği bir yol haritası hazırlamakta ve hangi konuların neden öğrenileceğini ve sonraki işlenecek konulara etkisini kavratmaktayız. TYT ve AYT hazırlık çalışmalarında işlenen konuların önemini örnek sorularla vurgulamaktayız.

10 ve 11.Sınıflar

 • Harita kullanma becerisi kazandırıyoruz.
 • Türkiye’nin beşeri ve fiziki özelliklerini kavratıyoruz.
 • Küresel ortamda fiziki ve beşeri özellikleri öğrenmeleri konusunda çalışmalar yürütüyoruz.
 • Güncel coğrafya olaylarını sınıfta tartışmaya açıyoruz.
 • Gelişen coğrafya içinde yeni teknikleri öğrencilerin fark etmesini sağlıyoruz.  Örneğin; hidroponik tarım sisteminin okulda uygulamasını yapıyoruz.
 • Müze ve arazi gezileri düzenliyoruz.
 • TYT ve AYT çalışmaları çerçevesinde soru çözümünü artırıyoruz.

12.Sınıflar

 • TYT ve AYT sınavlarında coğrafyanın yeri ve ağırlığını kavratıyoruz.
 • 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenilmiş konuların soru çözümleri ile pekiştirilmesini sağlıyoruz.
 • 12.sınıf müfredat konularını diğer sınıf konularına paralel bir şekilde işliyoruz.
 • TYT ve AYT çalışmaları paralelinde akıllı tahtada soru analizleri ve harita çalışmaları yapıyoruz.