Beyoğlu Kampüsü

Müzik

MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MÜZİK NEDİR?
Müziğin temel eğitimdeki ilk amacı; çocukta müzik sevgisini uyandırmak, çocuğun hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

MÜZİKTE İŞLEV NEDİR?
Müziğin işlevleri; özü bakımından estetik temelli olup bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel nitelikler taşır. İşlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri hem çok etkili bir eğitim aracı hem de çok önemli bir eğitim alanıdır.

Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Eflatun’un da dediği gibi estetik eğitim, ahlak eğitimini de etkiler.

W.Shakespeare’in “Venedik Taciri” adlı oyununda “Kendinde müzik olmayan, seslerin tatlı ahenginden heyecan duymayan insan, hinlik ve hırsızlık için yaratılmıştır. Onun ruhu geceden daha karanlık, tutkuları cehennemden daha karadır. Böyle bir insana güvenmeyiniz!” diyen sözlerinden de yola çıkarak müziğin insan ruhunun güzelliklerini yüceltebileceğini vurgulamak gerekir.

Müzik, bir güzellik ve eğitim aracıdır; insanı yumuşatarak geliştirir.

Sanat, “yeterli ve amacına uygun müzik eğitimi almış bireylerden oluşan, sanat kültürü almış aydınlara sahip”  toplumlarda rahat soluk alır ve gelişebilir.

Avrupa’da müzik sanatı, son yüzyılındaki büyük gelişimini geniş ölçüde okul müzik eğitimi ve öğretimine borçludur.

TARHAN KOLEJİNDE MÜZİĞE BAKIŞ AÇISI
Amacımız; her öğrencinin  kültürel ve sosyal alanlarda gelişimini sağlamak, çalmak istediği enstrümanlarla ilgili olarak öğrenebileceği imkanları yaratmaktır.

Bir öğrencinin Tarhan Kolejinde almış olduğu müzik eğitimi ve katıldığı kurslar:

 • Temel müzik eğitimi
 • Temel müzik eğitimi nedir?
 • Öğrencinin ders saatleri içerisinde almış olduğu müzik eğitimi
 • Koro
 • Koro eğitiminin amacı
 • Toplu halde şarkı söyleyerek toplum önünde kendine olan öz güveninin sergilenmesi
 • Blokflüt eğitimi
 • Blokflüt çeşitleri (soprano, alto, picola)
 • Öğrencinin kulak, ritim, nefes ve parmak gelişimlerinin tamamlanmasının sağlanması
 • Piyano eğitimi
 • Gitar eğitimi
 • Keman eğitimi
 • Bateri eğitimi

Yukarıda adı geçen her bir enstrüman kursu okulumuzda öğrencilerimizin isteği doğrultusunda özel kurs olarak verilmeye devam edecektir.

Verilen müzik eğitimi, öğrencilerimizin sanatsal açıdan kendilerini geliştirmelerini ve bu doğrultuda müziksel açıdan kendilerini ifade etmelerini sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin okulumuzda yapılan etkinliklerde rol alması, kendilerini geliştirdikleri her alanda, farklı bir renk sergilemeleri ise bu açıdan gurur vermektedir.

Tarhan Koleji bu gibi faaliyetlerin artması için öncü olmaktan kaçınmayacak, aksine öğrencilerimizin başarılarını destekleyerek devam ettirecektir.