Beyoğlu Kampüsü

Kimya

Kimya dersinde amacımız; toplumsal değerlere karşı sorumluluklarını bilen, bilimsel düşünme gücüne sahip, akılcı, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, etkinlikler ve teknolojik altyapımızla geliştirirken sadece kimya alanında değil; her alanda kendilerinde fark yaratacak  öğrenme ortamları sunmak en temel amaçlarımızdandır. Okulumuzda tüm kimya dersleri, laboratuvar destekli olarak gerçekleştirilmekte ve öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecine etkin olarak katılımları sağlanmaktadır.

 Amaçlarımızı gerçekleştirmek için:

 • Öğrencilerimizin kimya bilimine ilgi duymalarını ve fen bilimleri disiplinleri arasındaki ilişkileri anlayabilmelerini sağlamak amaçlı çalışmalar yürütüyoruz.
 • Küçük yaşlardan başlayarak bilimsel çalışmalara ağırlık veriyoruz.
 • Öğrencilerin bilimsel sonuçlara varmada gözlem, deney ve araştırma yöntemlerini   kullanmalarına öncelik veriyoruz.
 • Maddenin yapısı, çeşitleri, kimyasal tepkimeler, temel kimya yasaları ve benzeri konularda bilgilenmelerini sağlıyoruz.
 • Öğrencilerin karşılaşılan sorunlara bilimsel bir yaklaşımla bakabilmesini ve bir toplumu, bilimin ve bilimsel gelişmelerin nasıl etkilediğini anlayabilmesini sağlayıcı bir yol izliyoruz.
 • Öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenerek, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
 • Kimyanın günlük yaşantımızdaki yerinin ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalar yapıyoruz.
 • Düşünen, araştıran,  günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözerken bilimsel yöntemleri kullanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

9.Sınıflar

 • 9.sınıflarda tüm dersler, elektronik (akıllı) tahta kullanılarak yapılır. Temel amaç,   öğrencinin dersi derste öğrenebilmesidir. Bunun için derste günlük hayattan verilen  örnekler önemli bir yer tutar ve konu ile yaşantı arasında bağlar kurularak öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir.
 • Öğrencilerimizi yazılı sınavların yanı sıra aylık periyodik olarak uyguladığımız deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve  bu eksikleri gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

10 ve 11.Sınıflar

 • Öğretim yılının başında hazırlanan plan ve program doğrultusunda dersler elektronik (akıllı)tahta kullanılarak yapılır. Dersleri laboratuvarda yapılan uygulamalarla pekiştiriyoruz.
 • Konular paralelinde öğrencilerimize konuları pekiştirici kısa sorulardan oluşan çalışma soruları veriyoruz.
 • Yazılı sınavlara ek olarak yapılan aylık test sınavları değerlendirilerek öğrencilere sınav sonuç belgesi verilir. Sınav sonrası soru analizleri yaparak geri besleme programı başlatıyoruz.
 • Sınav sonrası soru analizleri yaparak, geri besleme programı başlatarak bireysel ya da grup etütleri yapıyoruz.
 • Öğretim yılının başında yapılan plan ve programlar gereği bu seviyelerde TYT ve AYT çalışmaları yapıyoruz.
 • Ders dışı zamanlarda, her sınıf seviyesinde yaptığımız etüt çalışmalarının yanı sıra TYT ve AYT hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve küçük gruplarla düzenli olarak çalışmalar yapıyoruz.

12. Sınıflar

 • Öğretim yılının başında hazırlanan plan ve program doğrultusunda dersleri TYT ve AYT ağırlıklı olarak işliyoruz.
 • Yazılı sınavlara ek olarak yapılan aylık ve haftalık test sınavları değerlendirilerek öğrencilere sınav sonuç belgesi verilir. Sınav sonrası soru analizleri yaparak geri besleme programı başlatıyoruz.
 • Ders dışı zamanlarda, son sınıf seviyesinde yaptığımız etüt çalışmalarının yanı sıra TYT ve AYT hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel çalışmaları ağırlıklı olarak yapıyoruz.
 • 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin TYT-AYT çalışmalarını bire bir takip ederek değişen öğretim programlarına adaptasyonları sağlıyoruz.