Beyoğlu Kampüsü

Bilgisayar

Ülkemizde de bilgi toplumunun simgesi olan bilgisayar ve bilgisayara dayalı bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımının yaygınlaşması sonucu, son yıllarda eğitim kurumlarında alana yönelik eğitim verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yaşamakta olduğumuz enformasyon çağında artık bilgiyi ezberleyen bireylere değil; bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve yaratıcı düşünen bireylere ihtiyaç vardır.

Bilgi ve iletişim teknolojisi öğrencileri, günlük etkinliklerinde yeni geliştirilen teknolojileri kullanarak hızla değişen dünyada yer almaya hazırlar.

 Öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojisi dersi ile;

 • Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma, bilgiyi araştırma, analiz etme, paylaşma ve yaratıcı biçimde sunabilme,
 • Farklı toplum ve kültürlerdeki insanların düşünce ve deneyimlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak hızlı bir şekilde ulaşabilme,
 • Bireysel kararlar verebilme ve bağımsız düşünebilme,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini evde, iş yerinde, şu anda ve gelecekteki etkinliklerinde nerede ve ne zaman kullanacaklarını ayırt edebilme becerilerini geliştirir.

Ders Amaçlarımız

Bu ders öğrencilerin;

 • Bilgisayarla ilgili temel kavramları açıklamalarını,
 • Bilgi teknolojisi sistemlerini kullanmalarını,
 • Kişisel bilgisayarların insan sağlığına etkilerini açıklamalarını,
 • Bilgisayarla ilgili güvenlik ve hukuk konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını,
 • Kişisel bir bilgisayarın ve işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanabilecek bilgiye sahip olmalarını,
 • Masaüstü ekranı ortamında etkin şekilde çalışmalarını,
 • Düzeltme araçlarını ve yazdırma fonksiyonlarını kullanmalarını,
 • Kelime işlemcisiyle ilgili temel işlemleri yapabilecek beceriye sahip olmalarını,
 • Standart tablolar oluşturmalarını,
 • Belge içinde resim ve görüntü kullanmalarını,
 • Posta birleştirme araçlarını kullanmaları ve daha ileri beceri yetkinliği sergilemelerini,
 • Hesap çizelgelerinin temel kavramlarını tanımalarını,
 • Kişisel bir bilgisayarda hesap çizelgeleriyle çalışabilme becerisine sahip olmalarını,
 • Hesap çizelgelerinin geliştirilmesi, biçimlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili temel işlemleri yerine getirmelerini,
 • Standart matematiksel ve mantıksal işlemleri temel formül ve fonksiyonları kullanarak yapmalarını,
 • İleri özelliklerin kullanılmasında yetkinlik becerileri sergilemelerini,
 • Veri tabanının temel kavramlarını açıklamalarını,
 • Kişisel bilgisayarda bir veri tabanını kullanmalarını,
 • Standart bir veri tabanı paketini kullanarak basit bir veri tabanı tasarlamalarını ve planlamalarını,
 • Sorgulama, seçme ve sınıflandırma araçlarını kullanarak mevcut bir veri tabanından bilgiye erişmelerini,
 • Rapor oluşturmalarını,
 • Kişisel bir bilgisayarda sunu araçlarını kullanma yeterliliği göstermelerini,
 • Dağıtım ve sergilemeye yönelik sunu oluşturmalarını,
 • Sunuyu biçimlemelerini,
 • Farklı hedef gruplarına ve farklı durumlara yönelik çeşitli sunular hazırlamalarını,
 • Grafik ve şemalarla temel işlemleri yerine getirmelerini,
 • Çeşitli slayt gösterisi efektlerini kullanma becerisine sahip olmalarını,
 • Web tarayıcı programı uygulamasını kullanmalarını,
 • Arama motorlarını kullanarak temel web arama görevlerini yerine getirmelerini,
 • Arama sonuçlarını yer işaretlemesiyle belirlemelerini,
 • Web sayfalarını ve arama raporlarını yazdırabilme becerisine sahip olmalarını,
 • İleti göndermek ve alabilmek için elektronik posta yazılımını kullanmalarını,
 • İletiye belgeler ve dosyalar eklemelerini,
 • Elektronik posta yazılımı içerisinde ileti dizinlerini düzenleyebilme becerisine sahip olmalarını amaçlamaktadır.