Beyoğlu Kampüsü

Eğitim Öğretim

İlkokulda öğrencilerimiz hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temeline sahip olurlar. Çocuk haklarını ve insan haklarını öğrenerek evrensel değerlere bağlı, ilkeli bireyler olma yolunda adımlar atarlar. Bilginin yalnızca tüketicisi değil; aynı zamanda üreticisi olmayı, sorgulamayı ve araştırmayı öğrenirler. Öğrendiklerini uygulayarak bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanırlar.

Bu deneyimleri elde ederken birey ve süreç odaklı eğitim modeli uygulanmaktadır. Birey ve süreç odaklı eğitim modelinde;

●        Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrenciye özgü olmasına,

●        Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,

●        Deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, uygulama yaparak kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,

●        Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenmesine ve kişisel yetkinliklerin geliştirilmesine,

●        Akademik kazanımların öğrencinin yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,

●        Kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,

●        Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul iklimi oluşturmayı

hedeflemekteyiz.

Bu eğitim modeline bağlı olarak, yetiştirdiğimiz öğrencilerin; sosyal sorumluluklarının farkında olan, topluma ve ülkesine faydalı, araştırmacı, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya yeterli, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, geleceğe dönük, Atatürk İlke ve İnkılapları’na, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, özgüveni gelişmiş, sorgulayan, planlı çalışabilen, yardımsever, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olmalarına büyük önem vermekteyiz.