Beyoğlu Kampüsü

Kulüpler

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü: Kulüp çalışması kapsamında onar (10) kişilik iki grupla eğlenerek ve öğrenerek oyunlar oynanır. Kulübümüzün amacı; eğlenceli matematiği günlük hayat içerisinde konumlandırmak, okul, aile, arkadaşlık gibi sosyal hayata dair problemlere çözüm yolları üretmek, zeka oyunlarıyla beynimizin yüksek performans göstermesini sağlamak, zamanı verimli kullanmayı öğrenmek, dikkat  odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmek, öğrencilerimizin kendisini tanımayı sağlamak ve akranlarıyla birlikte kendini değerlendirmeyi öğretmek, oyun arkadaşlarına saygılı olmayı göstermek, kendini nasıl geliştireceği ile ilgili stratejiler üretmesini sağlamak, öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme- mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamaktır. Ayrıca ileriyi görme, sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmeye uygun ortamlar hazırlamaktır.

Bilgisayar Kulübü: Ülkemizde de bilgi toplumunun simgesi olarak bilgisayar ve bilgisayara dayalı iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımının yaygınlaşması sonucu bilgisayara olan gereksinim artmıştır. Bu nedenle çıktığımız yolda bilgiyi tüketen değil, üreten, ürettiğini kullanan bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bilgisayar Bilimi dersinde öğrencilerimiz bir programlama dilinde kod nasıl yazılır onu deneyimlerken diğer programlama dillerinin de mantığını ezberlemeden alt yapısını oluşturacaklardır. Bu derste öğrendiklerini diğer derslere entegre ederek disiplinler arası çalışmaya özen göstereceklerdir. 

Drama Kulübü: Öğrencilerimiz kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark etmeyi, kendilerini daha iyi ifade etmeyi, sahnede ve topluluk karşısında konuşabilmeyi, yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışlarını yönetmeyi, iş birliği içinde çalışabilmeyi öğrenirler.

Spor Kulübü: Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır. Okul takımlarımıza seçilen öğrencilerimiz “Gençlik Spor İl Müdürlüğü”  okul spor portalından  lisans çıkarılmakta ve tüm takımlarımız İstanbul genelinde yapılan okullar arası il - ilçe müsabakalarına başvurular gerçekleştirilmektedir. Okul takımlarımız okul çıkışında veya sosyal faaliyet kulüp çalışmalarında sporcuların beceri teknik, taktik çalışmalarını destekleyici alanında uzman öğretmen ve antrenörler eşliğinde antrenmanlarını yürütmektedir. 

Resim Kulübü: Çalışmalarımız öğrencilerimizin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine veiç dünyalarını yansıtabilmelerine olanak sağlar. Yetenek, esneklik, duyarlılık duyguları gelişir. Toplumsal olaylara duyarlı, kendine güvenen bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri için desteklenirler.Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi kavrar ve çalışmalarına bu yönde devam ederler. Öğrencilerimiz karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tual üzerine akrilik boya, kil hamuru ile şekillendirmeler, karakter tasarımları ve ebru sanatı gibi her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre çalışma yapması ve sanatsal faaliyetlere katılımı resim atölyelerinde gerçekleştirilir. Okulun çeşitli bölümlerinde veya online platformda yapılan çalışmalar sergilenir.

Müzik Kulübü: Yapılan çalışmalar öğrencilerimizin müzik adına kendilerini geliştirebilmelerini, yetenekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdükleri bir ortam sunmaktadır. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıkça okul içerisinde yapılan tüm etkinliklerde etkinliklerini sergilemektedir.

Satranç Kulübü: Düşünme becerilerini geliştiren satranç aynı zamanda içsel motivasyonu ve konsantrasyonu arttırır. Hafızayı ve hayal gücünü geliştirir ve davranışların sonucunu tahmin etmemizi sağlar. 

Origami Kulübü: Origami bir parça kâğıt ve hayal gücü kullanılarak neler yaratılabileceğini öğrettiği için çocuklar için hem öğretici hem de eğlendirici bir oyun gibidir. Üstelik çocuklar origami ile oyun oynuyormuş gibi hissederlerken, origami çalışmaları çocuklarda öğrenme yeteneğinin gelişimine ve onların yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkmasına olumlu yönde etki eder. Kâğıdın farklı biçimlerde katlanmasıyla ortaya çıkarılabilen figürler, çocuklarda başarma hissini güçlendirir.