Beyoğlu Kampüsü

Kodlama ve Bilişim Teknolojileri

Bulunduğumuz çağın gereksinimlerinden bir tanesi de bilgisayar okur-yazarlığı ve kodlama diline hâkim olmaktan geçer. Bu hedefe doğru çıktığımız yolda bilgiyi tüketen değil; üreten, ürettiğini kullanan bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. 

Bilişim alanındaki araçları doğru kullanmak, bilgisayar çağının gerektirdiklerini öğrenmek en büyük amacımız. Bu amaçla oluşturduğumuz etkinlikler arasında yer alan “Tarhan Coding (Tarhan Koleji Kodluyor)” projesinde öğrenciler bir yandan kodlama dilini öğrenirken diğer yandan da sistematik düşünme becerisini kazanıyorlar. Kodlama öğrenmek problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerini de kazandırmaktadır. Farklı içeriklerle oluşturulmuş her sınıf düzeyine uygun araçlarla öğrencilere bir programlama dili kazandırma çabası içerisindeyiz.