Beyoğlu Kampüsü

Matematik

Matematik derslerinde; öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri edilgen olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işlem, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama gibi zihinsel işlemler uygulanır.

 • Öğretim süresince olabildiğince duyu organlarını kullanmaları esas alınır.
 •  Katılım arttıkça kalıcılık da artar.
 • Verilen bilgiler soyut modeller, şekiller, şema ve grafikler, akıl yürütme, deneme yanılma, tahmin ve kontrol etme, analiz yöntem ve teknikleriyle işlenir.
 •  Bilgilerin kalıcılığında görerek ve yaşayarak öğrenme amaçlanır.

Problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere problem kurma, kurduğu problemi anlatabilme, şekil ve resim üzerinde problem cümlesi oluşturabilme, çözümünde başvurulacak işlemleri nedenleriyle anlatma çalışmaları yaptırılır.

Derslerde çeşitli materyal kullanmak öğrencilerin öğrenme güdülerini artırmak ve etkin katılımı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle kalıcı bilgiye ulaşmak için materyal kullanımına çokça yer verilir.

İlkokul döneminde verilen matematik dersi matematiğin temelini oluşturduğundan büyük önem taşır.

Matematik öğretimi, somutlaştırılarak, öğrencilerimizin gözlem ve deneyimlerine yer verilerek, günlük olaylar ve matematik arasında bağlantı kurularak hayatın bir parçası haline getirilmektedir. Matematiğin ne işe yaradığı, nerede ve nasıl kullanılacağı ve neden böyle olduğu üzerine beyin fırtınası yaratılır ve soru haritası oluşturulur.

Tüm bu yöntem ve teknikler ile öğrencilerimizde oluşturmayı hedeflediğimiz kazanımlar şu şekildedir;

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme
 • Matematiğin önemini kavrayabilme
 • Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme
 • Zihinden hesaplamalar yapabilme
 • Problem çözebilme
 • Problem kurabilme
 • Çalışmalarda; ölçü, grafik, plan çizelge ve cetvelden yararlanabilme
 • Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık kesin fikirler kazanabilme
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme
 • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrayabilme
 • Geometrik şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme
 • Çevredeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme
 • Tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle düşünerek çözümlemeler yapabilme
 • Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanabilme
 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilme
 • Araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme