Beyoğlu Kampüsü

Hayat Bilgisi

Öğrencilerin temel yaşam becerilerini, olumlu kişisel niteliklerini, toplu yaşama becerilerini, doğa ve doğayla ilgili olayları anlama becerilerini geliştirici kazanımlar, gözlem, inceleme, deney, araştırma, gösteri, grup tartışması, beyin fırtınası, soru yanıt, rol yapma, canlandırma ve müze gezileriyle kazandırılır.

Ders konuları işlenirken karşılıklı etkileşim ve öğrenci katılımını artırmak, düşünme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için soru cevap yöntemi, bilimsel ispat, teorik bilgilerin pratikleşmesi ve neşeli ortam sağlama açısından deney yöntemi, yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirmek için beyin fırtınası yöntemi sıkça kullanılır.

Araştırmaya yönelik ödevler, sınıf sunumları, ürün dosyaları, harita kullanma ve laboratuar çalışmaları ile kazanımlar desteklenir.

Görsel olarak öğrenilen bilgilerin kalıcılığının önemli olması nedeniyle tema konularını destekleyen alan gezileriyle öğrencilerin farklı bilgilere ulaşması amaçlanır.

Yıl boyunca yapılan bu çalışmalar sonunda öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik olarak hedeflenen kazanımları alarak bir sonraki sınıfa hazır olması sağlanır.