Beyoğlu Kampüsü

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. Kültürlerin anlaşılmasının önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir. Görsel Sanatlar öğrencinin zihinsel ve yaratıcı açıdan gelişimini destekler.

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeleri, sanat eserlerini tanımaları ve değer vermeleri, sanat eseri oluşturulurken ortaya çıkan yaratıcı süreç aşamalarını önemsemeleri amaçlarımızdandır. Hayal kurmalarını teşvik etmek ve bu doğrultuda da yaptığımız etkinliklerle yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak esas hedeflerimizdir.

Görsel Sanatlar öğrencilerin iş birliği içinde çalışmalarını, üretken olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz bireysel ve grup olarak kendilerini ifade edebilmektedir.

Sergi, müze ve çevre sanat galerilerine düzenlediğimiz gezilerde sanatı, sanatçıyı ve sanat kültürümüzü tanıtarak öğrencilerimizde sanat bilincinin oluşmasını sağlamaktır.

Günlük hayatta kullanılan materyallerin de sanat objesi olarak kullanılabileceğinin farkına varırlar. Atık malzemeler, kumaşlar, oyuncaklar, pamuk, gazete kağıtları, dil çubukları, ip, yaprak gibi malzemeleri bir araya getirerek ya da farklı noktalarda kullanarak sanatsal bir ürün oluştururlar.

Toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkân sağlar. Kültürlerin anlaşılmasının önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir.

Öğrencilerimiz ortaokulda Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Sürrealizm, Pop-art vb. gibi sanat akımlarını ve temsilcisi ressamları tanıyıp uygulayarak öğrenirler.

Amacımız sosyal hayatlarına uyarlayabilecekleri, davranışa dönüşecek olumlu kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır.