Beyoğlu Kampüsü

Fen Bilimleri

Bu dersin işleniş amacı; öğrencilerin bilimsel gelişmelere paralel olarak gelişen ve değişen dünyamızda yenilikleri yorumlayabilme, bu döngüye katkıda bulunabilme ve bilimsel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek yarınlara umutla bakabilmeyi, yarınların inşasında yer alabilmeyi ve yön verebilmeyi başarmaları adına ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ana sınıfı, 1.,2.,3. ve 4.sınıf öğrencilerimiz ile haftalık laboratuvar çalışmaları yürütmekteyiz. Yaptığımız çalışmalar bütününde ilkokul öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, yaşam becerilerinin gelişimi, mühendislik ve tasarım becerilerinin gelişimi desteklenir.

Fen Bilimleri dersi öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamlarında aktif katılımları sağlanarak günümüzün eğitim teknolojileri ile işlenmektedir.

Fen Bilimleri dersi öğretim programında araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. Öğrencinin, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak tanıyan;

●      Probleme Dayalı Öğrenme

●      Proje Tabanlı Öğrenme

●      Aktif Öğretme Teknikleri

●      Farklılaştırılmış Öğrenme Stratejileri

●      İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ile öğrenme tasarımları oluşturulmaktadır.

21. yüzyıl becerileri kapsamında okulumuzda STEM (FETEMM), DI (DestinationImagination) ile disiplinler arası iş birliği ile kalıcı öğrenme ortamları sağlanmaktadır.