Beyoğlu Kampüsü

Türkçe

Öğrencilerimiz okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarında yaptıkları çalışmalarla özgün ve yaratıcı ifade stilleri oluştururken sözcük dünyalarını her yıl biraz daha zenginleştirirler. Program kapsamında ayrıca çocuk edebiyatının değerli örneklerini inceler, bir yandan dilin yapısal özelliklerini kavrarken bir yandan da etkili birer okur olarak kitaplarla bağ kurarlar.

Dil bilgisi ve yazım kuralları, okunan metinlerle bütünleştirilmiş bir program içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Türk ve dünya edebiyatından seçkin yazarlardan alınan metinlerin de kullanıldığı bu bütünleştirilmiş programda, öğrencilere dil kullanımı ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra yazılı ifade ile ilgili ayrıntılı bilgiler de verilmektedir.

Bunların dışında öğrencilerin anadillerini sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmeleri, yazarlar hakkında da bilgi sahibi olmaları, farklı türlerden eserler okumaları ve türe özgü yazılar yazmaları programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Her sabah 15 dakika kitap okuma zamanları, haftada en az 1 kitap okuma ve irdeleme, sınıfça okunan kitapların sınıfta aktivitelerle analiz edilmesi; programı desteklemek amacıyla kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.