Beyoğlu Kampüsü

Almanca

Özel Tarhan İlkokulunda Almanca’nın ikinci yabancı dil olarak öğrenimi Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planına (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) uygun olarak yapılmaktadır.

Almanca Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir insan 100.000.000 Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir. 

İngilizce’den sonra Almanca’yı ikinci yabancı dil olarak öğrenen insanlar, İngilizce öğrenirken edindikleri deneyimler sayesinde iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanabilme imkanına sahiplerdir. Dile karşı bir duyarlılık kazanıldığından dolayı Almanca daha çabuk öğrenilir, günlük hayatta kullanılır ve başka kültürlere karşı hoşgörüyü arttırır.

Almanca öğretimindeki temel amacımız , öğrencilerimizin yabancı dile karşı ilgilerini arttırarak merak uyandırmaktır. Bu nedenle derslerimizi dört dil becerilerine göre (duyma – anlama, okuma – anlama, yazma ve konuşma) düzenlemekteyiz. 1.sınıftan 4. sınıfa kadar Almanca dersimiz dil seviyelerine uygun olarak (A0 / A1) devam etmektedir.