Beyoğlu Kampüsü

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen lise öğrencilerimiz, hayata geçirdikleri projeler ile;

  • Ürettikleri akılcı çözümleri sürdürülebilir kılarak ve paylaşarak diğer bireylerin de çeşitli alanlarda duyarlılık geliştirmesine katkıda bulunurlar.
  • Sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları özümser, sivil toplum kuruluşlarını tanır ve farklılıklarla zenginleşmeyi öğrenirler.
  • Hem diğer canlılara hem de kendi hayatlarına dokunan projeler ile bir bütünün parçası olarak ne kadar çok şey yapabileceklerini keşfederler.

Lise öğrencilerimiz dört temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

Geleneksel “ 7 Bölge 7 Tat ” Sosyal Sorumluluk Projemiz

“Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız.”  

Okulumuzda her yıl geleneksel olarak “7 Bölge 7 Tat” etkinliği, öğrencilerimiz tarafından Tarih-Coğrafya Kulübü öğretmenleri rehberliğinde düzenlenmektedir.  Öğrencilerimiz bu etkinliği hayatlarını kurarken başkalarını desteklemek, kendilerini geliştirirken başkalarının da gelişmesine yardımcı olmak düşüncesiyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüştür. Bu projenin amacı doğrultusunda da bölgelerin yöresel yemeklerini stantlarında sunarak bölgelerin kültürünü hem kendileri yakından tanımakta hem de arkadaşlarına tanıtmaktadırlar. 

Bu etkinlik ile öğrencilerimizin kültürel farklılıkları deneyimlemesi ve yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaştırmasıyla “olmayanın halinden anlayabilmesi” amaçlanmaktadır.

Sıfır Atık: Öğrencilerimiz plastik kullanımının azaltılması, elektrik ve su kullanımına dikkat edilmesi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yaparlar.

Hayvan Hakları: Hayvanların korunma ve barınma ihtiyacını karşılayan çeşitli projeler geliştirirler.

Kardeş Okul Projesi: Öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, okul kültürlerinin tanıtımını sağlamak, ahlaki ve eğitsel anlamda fikir alışverişinde bulunularak ortak projeler geliştirilmesi beklenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği: Farklı kurum içi organizasyonlarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparlar. Okulumuzda geleneksel olarak düzenlediğimiz kermeslerde, dönem boyunca kulüp çalışmalarında ürettikleri ürünleri bağışa dönüştürerek STK’lara destek olurlar.