Beyoğlu Kampüsü

Fizik

Okulumuzun fizik bölümü olarak öncelikle amacımız; insanlığın evrensel değerlerine sahip çıkabilen, düşünen, sorgulayan, araştıran ve teknolojik olanakları da kullanarak bilgiye ulaşabilen, ruh sağlığı yerinde, kendine öz güveni tam olan öğrenci yetiştirmektir. Başlıca hedefimiz; öğrencilerimizin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirerek analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme temel becerilerini kazanıp bunları günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizi Tarhan Kolejinin sağladığı sımsıcak yuva atmosferi içinde, hem üniversiteye hem de hayata hazırlamak en temel hedefimizdir.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için:

 • Çalışmalarımızı, ülkemizde yapılan üniversite sınavlarına hazırlığın ve üniversitede alacağı eğitimin altyapısını hazırlama sürecini bir bütün olarak düşünerek, lisedeki eğitim sürecini yıllara yayacak  bir biçimde sürdürmekteyiz.
 • Derslerimizi, öğrencilerimizde öğrenme merakı uyandırarak, gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte fiziğin temel kavram ve prensiplerini, onların açık ve anlaşılır bir şekilde anlamalarını sağlayacak bir şekilde işlemekteyiz.
 • Öğrencilerimize işlenen konularla ilgili deneyler yaptırarak, hem konuların daha iyi öğrenilmesi hem de öğrencilerin gözlem yaparak sebep sonuç ilişkisi kurabilme yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar ortamında yapılması mümkün olmayan bazı deneyler ise sanal laboratuvar (interactive physics)kullanılarak yapılmaktadır.
 • Akademik başarının artırılması için, okul saatinde ve okul çıkışında isteyen her öğrenciye, öğretmenden randevu alarak bire bir ya da grup halinde etüt çalışması yapılmaktadır.
 • Bilimsel çalışmaları ve bazı meslekleri yapıldığı yerlerde görmek için  (İTÜ Triga Reaktörü, Mercedes Fabrikası vb. )geziler düzenlenmektedir.
 • Tüm derslerimiz elektronik (akıllı)tahta kullanılarak yapılmaktadır.

9 ve 10. Sınıflar

 • 9. ve 10.sınıflarda dersimiz, MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir.
 • Konuları işlerken öğrenme meraklarını artırmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için konuyla ilgili yaşamsal örnekler veriyoruz. “Görerek değil, yaparak öğrenilir.” mantığından hareketle konuyla ilgili laboratuvar çalışması yapıyoruz. Laboratuvarda yapılması mümkün olmayan deneyler için sanal laboratuvardan, internetten, cd’lerden yararlanıyoruz.
 • Dönem içinde yapılan yazılı sınavların, periyodik olarak yapılan deneme sınavlarının ve verilen ev ödevlerinin değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin tespit edilen eksiklerini gidermek amacıyla bire bir ya da grup halinde etütler yapıyoruz.

11.Sınıflar

 • 11.sınıflarda dersimiz, MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir.
 • Dersleri işlerken konularla ilgili laboratuvar çalışmaları yapıyoruz.
 • Öğrencilere aylık olarak test sınavı uyguluyoruz. Yapılan bu test sınavları ve yazılı sınavlardan sonra öğrencilere eksikliği tespit edilen konularda geri besleme yapıyoruz.
 • Öğrencilere konuları pekiştirmeleri için çalışma testleri veriyor, çözülemeyen sorular için geri besleme yapıyoruz.
 • 11.sınıflarda yapılan plan ve programlar gereği küçük gruplara ya da bireysel olarak TYT ve AYT çalışmaları yapıyoruz.

12.Sınıflar

 • 12.sınıflarda MEB'in öngördüğü müfredat programıyla birlikte TYT ve AYT çalışmaları da yürütmekteyiz.
 • Yazılı sınavlara ek olarak yapılan aylık ve haftalık test sınavları değerlendirilerek  öğrencilere  sınav sonuç belgesi verilir. Sınav sonrası soru analizleri yaparak geri besleme programı başlatıyoruz.
 • Ders dışı zamanlarda ve okul çıkışlarında, TYT ve AYT hazırlık çalışmalarını, bireysel çalışmaları ağırlıklı olarak yapıyoruz.
 • Aylık olarak uygulanan TYT ve AYT  denemelerimizde uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış olan merkezi deneme sınavları kullanılır. Uygulanan deneme sınavları sonrası Ödem tarafından soru analizleri yapılarak öğrencilere sınav sonuç belgesi verilir. Bu sonuçlara göre öğrencilerle bireysel iyileştirme çalışmaları başlatıyoruz.