Beyoğlu Kampüsü

İngilizce

Tarhan Koleji Yabancı Diller Bölümü yenilikçi ve güçlü kadrosuyla çağın gereklerine uygun modern eğitim sistemlerini ve araçlarını kullanarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi tüm dünyada kabul görecek düzeyde yabancı dil becerisiyle donatmak ve onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. Öncelikli çabamız, öğrencilerimizin edindikleri akademik bilgileri gerçek hayata geçirebilmeleri, kendilerini tam olarak ifade edebilmeleri ve her ortamda yabancı dillerini kullanarak kolaylıkla iletişim kurabilmeleridir.

Amaçlarımıza ulaşabilmek için bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim modelleri kullanmaktayız.

İngilizcenin tüm dünyada ekonomik, siyasal alanlarda, kültür-sanat, bilim ve turizm alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olduğu bilinci kazandırılır.

 

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için:

Okulumuzda, İngilizce eğitimi Common European Framework for Language Learning (Ortak Avrupa Dil Öğrenim Çerçeve Planı) programına uygun olarak akıllı sınıflarda verilmektedir.

Öğrencilerimizin ‘Intercultural Communicative Competence’e (Kültürlerarası İletişimsel Yetkinlik) ulaşmaları hedeflenir.

Hazırladıkları projelerle ve yaptıkları sunumlarla topluluk önünde konuşma ve kendini ifade etme becerileri kazandırılır.

AB’nin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Comenius projesine öğrencilerimizin katılımları sağlanır. Proje bazlı çalışmalarla ülkemizi ve okulumuzu temsil ederiz.

A1 (Elementary) düzeyinden B2/C1 (Upper - advanced) düzeye kadar süren eğitimlerimizle öğrencilerimiz hem günlük hayatta ihtiyaç duydukları konuşma becerilerini en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar hem de FC, IELTS, TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlanma imkânı bulurlar.

Bunların yanı sıra öğrencilerimizin dil gelişimleri IEC tarafından yılda üç kere yapılan sınavlarla değerlendirilmekte, sonuçlar okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere raporlanmaktadır.

Her yıl İngiltere’de İngilizce Programı düzenlenir. Üç hafta süren bu eğitim öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir ve bu süre boyunca öğrencilerimiz İngiliz ailelerin yanında kalmaktadır Öğrencilerimiz okulda öğrendikleri İngilizcenin gerçek hayatta nasıl bir karşılık bulduğunu anlamak ve mezun olduktan sonra karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek için önemli bir fırsat yakalamış olurlar. Bu program hem öğrencilerimizin dil yeterliğini geliştirmekte hem de sorumluluk alma ve birey olma becerilerini pekiştirmektedir.

Düzenlediğimiz İngilizce münazara yarışmalarıyla öğrencilerimiz hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar birlikte takım halinde çalışmayı, topluluk önünde konuşma yapmayı ve fikirlerini savunmayı öğrenirler.

Tüm sınıflarımızın katılımıyla gerçekleştirilen General Knowledge Quiz yarışmasıyla okulca eğlenceli anlar yaşar ve genel kültürümüzü İngilizce sorulan sorularla tazeleriz.

Her öğrenci isteği doğrultusunda öğretmenleriyle bireysel etüt yapabilir.

Her yaz “Dil Kampı” düzenlenir.

 

Hedeflerimiz doğrultusunda derslerimizi nasıl işliyoruz?

Hazırlık Sınıfları

Neden İngilizce Hazırlık Okumalıyız?

Hazırlık dönemi, öğrencilerimizin hayatları boyunca karşılaşacakları büyük fırsatlardan biridir. Hazırlık sınıfı dil becerileri açısından köklü temellerinin atıldığı bir süreçtir.  Orta öğrenime geçişte bir köprü görevi görmekte ve öğrencilerimizin liseye daha iyi adapte olmasını sağlamaktadır.

Bir yıl boyunca sadece dil öğrenimine yoğunlaşan öğrenciler temel bilgileri edindikleri için ilerleyen yıllarda bu bilgileri içselleştirmede ve kullanmada daha başarılı olurlar. Dil öğrenmenin keyfine varırlar. Ayrıca yaşam boyu çalışma becerileri geliştirirler.

Önceliğimiz öğrencilerimize farklı kültürleri ve kendi kültürlerini tanımalarına imkân verecek ortamlar oluşturarak evrensel değerler farkındalığını yaratmaktır.

Tüm öğrencilerin, öğretim ve öğrenme sürecine dâhil olmalarını sağlamak için derslerde farklı ve esnek öğretim yöntemleri kullanılır.

Temel dil bilgisi kuralları okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileriyle entegre bir şekilde öğretilir. Kelime bilgisine özellikle yoğunlaşılır.

Sene sonunda yapılan “Prep Show” etkinliğinde öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri İngilizce ve Almanca bilgilerini aileleriyle paylaşırlar. Bu etkinlik ayrıca öğrencilerimiz için Tarhanlı olmak bilincini pekiştiren önemli bir deneyimdir.

 9-10-11-12. Sınıflar

·         Öğrencilerin hedef seviye doğrultusunda akıcı bir şekilde İngilizce konuşup yazabilmesi, okuyup dinlediklerini anlamak ve en iyi şekilde yorumlayabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

·         İngilizce öğrenmenin yanı sıra yaratıcı olmak, eleştirel düşünmek, dünya sorunlarının farkında olmak, çözüm üretmek, bilgiye ulaşma yöntemlerini bulmak ve değerlendirmek gibi beceriler de kazandırılır.

·         İngiliz ve Amerikan edebiyatlarından seçilen roman ve kısa öyküler okunur, araştırma ödevleri hazırlanır, sunumlar yapılır.

·         IELTS, TOEFL ve benzeri uluslar arası sınavlara hazırlık yapılır.  Bu sınavların dünya çapında geçerliği vardır ve İngilizce seviyesini belirler. Böylece öğrencilerimiz mezun olup bir yükseköğrenim programına yerleştiklerinde tekrar hazırlık okumak zorunda kalmazlar, üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarına girmezler ve doğrudan dört yıllık eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca yurt dışındaki pek çok üniversite dil yeterliliğinin ispatlanmasında bu sınav sonuçlarını istemektedir. Öğrenciler hem genel İngilizce bilgisi kazanırlar hem de sürece yayılmış bir şekilde bu sınavlara hazırlanırlar.

Dil Sınıfları (11. ve 12. sınıflar)

·         Yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanır.

·         YDT'ye yönelik çalışmalar yapılır. Soru tipleri tanıtılır. Test çözme, seçenek eleme ve çeldiricileri fark etme becerileri kazandırılır. Soruları hızlı ve doğru çözme yöntemleri öğretilir. Sınavda zamanı doğru kullanma teknikleri öğretilir.

·         Her konu sonunda konu tarama testleri verilir. Belli aralıklarla mini testler yapılır. Tüm okulla birlikte sınav formatına uygun deneme sınavları yapılır. Sınav sonuçları analiz edilir. Tam öğrenmenin olmadığı düşünülen konular tekrar edilir, eksikler anında giderilir.

·         Etüt saatlerinde her öğrenci bire bir ders alabilir.

·         Velilerle ve rehberlik birimiyle birlikte çalışılır.

·         11. sınıfta dil bilgisi konuları ve test çözme teknikleri ağırlıklı çalışılırken 12. sınıfta paragraf soruları ve kelime bilgisine yoğunlaşılır.