Beyoğlu Kampüsü

Tarih

Özel Tarhan Koleji olarak tarih derslerinde, öğrencilerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak günümüze çıkarım yapabilmelerini sağlamak en önemli amacımızdır. Bu sayede öğrenciler yaşadıkları toprakları daha iyi tanır, vatan kavramının önemini daha iyi algılayabilirler.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için:

  • İlk olarak tarihi doğru tanımlayabilmeleri amacıyla öğrencilerimizin kavram bilgilerini geliştiriyoruz.
    Sonraki yıllarda ise geçmişi doğru anlayarak günümüze yönelik doğru çıkarımlar yapmalarını sağlayacak, yorum güçlerini pekiştirecek çalışmalar yapıyoruz.
  • Derslerimizde öğrencilerimizin konuyu kavramalarına yönelik görseller kullanıyor, onlara sunumlar yaptırarak aynı zamanda topluluk içerisinde kendilerini nasıl ifade edeceklerine dair ipuçlarını bulmalarını sağlıyoruz.
    Yaşama yönelik dersler çıkarmalarının yanı sıra onlara kendi hayatlarını kurmalarının ilk adımını atacakları sınavlarda başarılı olmalarını sağlayacak akademik bilgileri aktarıyoruz.
  • Ders dışı etkinliklerimizde, öğrencilerimizin tarihe sahip çıkmalarının niçin önemli olduğunu görerek, yaşayarak anlamalarını sağlayacak tarihi mekân gezileri düzenliyor; tarihin farklı dönemlerinin ele alındığı filmler, belgeseller izliyor ve bu görselleri birlikte yorumluyor ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz.
    Akademik boyutta yapılan çalışmaların yanı sıra öğrencilerimize yurttaşlık sorumluluğu kazandırmayı, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmayı ve insan ilişkilerinde yeterlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece öğrencilerimizin disiplinler arası bilgilerden yararlanarak sosyal sorunların çözümünü kolaylaştırmalarını, çağdaş yaşamı açıklarken geçmişte yaşananlardan ders çıkarmalarını sağlamayı amaç ediniyoruz.

Özel Tarhan Koleji olarak hedeflerimiz doğrultusunda derslerimizi nasıl işliyoruz?

9.Sınıflar

9.sınıfta öğrencilerin tarih biliminin ne olduğunun farkına varmaları gerekli olduğundan tarih konuları, ilk olarak öğrencilerin tarihe ısınmalarını sağlamak amacıyla planlanmaktadır. Bu nedenle 9.sınıflarda kavram bilgisi verilmekte; aynı zamanda bir Türk devleti olarak Türklerin ilk olarak ortaya çıkışları, zamanla toplumsal değişimleri üzerinde durularak sonraki yıllar için bir temel oluşturulmaktadır.

10.Sınıflar

10.sınıf müfredatında Türk-İslam devletlerinden Osmanlı Devleti’ne geçiş yapıyoruz. Günümüzde yaşadığımız çevrede bile izleri görülen bir başka kültürü dersimiz vasıtasıyla öğretiyor, öğrencilerimizin gerçekleştirdiğimiz geziler sayesinde de bu kültürün özelliklerini görerek kavramalarını sağlıyoruz.

11 ve 12.Sınıflar

11.sınıfta artık öğrencilerimizin öğrendiği tarihi bilgileri kullanabilmesi ve tarihi bir bakış açısıyla yorumlayabilmesini hedefliyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizle 11. sınıftan itibaren TYT ve AYT’’nin önemini kavramaları amacıyla destekleyici çalışmalar yapıyoruz. 12.sınıflarda öğrencilerimizin günümüz Türkiye’sinin temel koşullarının ne şekilde oluştuğunu kavramalarını sağlayacak olan” TC İnkılap Tarihi” ve “Atatürkçülük” dersini işliyoruz.