Beyoğlu Kampüsü

Matematik

MATEMATİK, Antik Yunanca “matesis (ben bilirim)” kelimesinden türetilmiştir. Matematik; dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanı ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır. Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği, onun gücüdür. Matematiği öğrencilerimize sevdirmek ve matematik biliminin topluma mal edilmesinde küçük bir katkı sağlayabilmek büyük bir görevdir. Bu bilinç ve düşünceyle matematik etkinlikleri dramalar, matematik oyunları, satranç, resim sergileri, yarışmalar ve benzeri etkinliklerle desteklenmelidir.

Matematik, birtakım formüller ve simgeler yığını değildir. Matematik; nesnel gerçeklikten, insanoğlunun nesnel gerçekliği daha iyi kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Bu uğraş sırasında yöntem olarak mantığı kullanır. Formüller, simgeler birer araç ya da matematiğin dilidir yalnızca. Bu nedenle matematik sanatta, edebiyatta, hukukta kısaca yaşamın her alanında kullandığımız yöntemlerin soyut bir sistematiğidir.

Amaçlarımız;

 • Öğrencilerin kazandıkları sayı ve işlem kavramlarını geliştirmek,
 • Öğrencilere zaman, mekan ve sayılar arasında beceriler kazandırmak.
 • Öğrencilere günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözebilmelerini sağlayacak bir beceri kazandırmak.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde uygulamalarını sağlamak.
 • Öğrencileri TYT ve AYT'ye hazırlayıp başarılı olmalarını sağlamaktır.

BÖLÜM ÇALIŞMALARIMIZ

Tarhan Kolejinde Matematik: Öğretmenlerimiz dönemin ilk derslerinde “ Neden matematik? “ ve “İnsanlık neden matematik eğitimine ihtiyaç duyar?” sorularını öğrencilere yönelterek ve bu konuların tartışmalarını öğrencilerimizle yaparak döneme başlar. Yani matematik eğitiminin insan hayatına neler kattığını tartışırız öncelikle.

Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda;

Hazırlık Sınıfı

 • Soruları çözerken, matematiksel kuralları kullanarak sorgulamayı geliştiriyoruz.
 • Öğrencilerin probleme ait çözüm yollarını ve cevaplarını mantığa dayalı bulabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
 • Matematik ile uğraşırken zevk alarak sonuca varabilmelerini sağlıyoruz.
 • Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirme konusunda çalışmalar yürütüyoruz.

9 ve 10. Sınıflar

 • ​Yeni müfredat doğrultusunda  soruları anlama ve çözebilme yetilerini geliştirirken temel matematik ve geometri konularını öğretiyoruz.
 • Öğrencilerimizin, öğrendiklerini pekiştirebilmelerini, eksik kaldıkları noktaları belirleyebilmelerini ve test tekniğine yavaş yavaş alışmalarını sağlayabilmek amacıyla konu bitimlerinde yaprak testler çözdürüyoruz. Düzenli olarak hafta sonu ödevleri veriyoruz.
 • 9.sınıftan itibaren yapılmaya başlanan deneme sınavları ile üniversiteye hazırlık aşamasının önemli adımlarından birini gerçekleştiriyoruz. Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerinin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

11.Sınıflar

 • Bu sınıflarda müfredat konularımızı daha ağırlıklı işliyoruz. Müfredat konularının yanı sıra TYT ve AYT'ye hazırlık amaçlı bir çalışma da yürütmekteyiz.
 • Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerinin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

12.Sınıflar

 • Müfredat konularını işlerken diğer taraftan da TYT ve AYT çalışmalarımızı yoğunlaştırarak öğrencilerimizin bu konudaki eksiklerini tamamlamayı ve onlara destek olmayı amaçlıyoruz.
 • TYT ve AYT çalışmalarını ders saatleri ile birlikte  programladığımız  çalışmalarla tamamlıyoruz.
 • Öğrencilerin eksiklerine göre bire bir çalışmalar yapıyor, sık sık denemeler uygulayarak sınav kaygılarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.