Beyoğlu Kampüsü

Biyoloji

  

Biyoloji bölümü olarak amacımız; ezberden uzak ve mantıksal düşünen, araştıran, sorgulayan, özgür ve özgün bilimsel çözüm yolları geliştiren, projeler üretip, biyoloji dersini güncel hayata uygulayabilen, dünya ve toplum sorunlarıyla ilgili,  Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip bunu yaşantısına aktarabilen   bireyler yetiştirmektir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için, öğrenci merkezli eğitim modeli ile öğrencilerimizin aktif olarak derse katılmaları sağlanmaktadır.

Derslerimiz MEB müfredat programına bağlı olarak laboratuvar destekli, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak, güncel hayattan örneklerle, geniş konu anlatımlı olarak, çoktan seçmeli ve klasik ders içi ve ders dışı öğrenme etkinlikleri ile pekiştirilerek, yaratıcı drama etkinlikleri ile 12.sınıflarda önceki sınıfların konu tekrarı ve bol sorulu testler eşliğinde işlenir.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için:

 • Akademik başarının artırılması ve ülkemizde yapılan sınavlarda başarının yakalanması için çalışmaların yıllara yayılarak düzenli ve programlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünerek çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz.
 • Dersler, elektronik (akıllı) tahtada işlenerek görsel ve işitsel yönden zenginleştirilip daha etkin hale getirilmektedir.
 • Öğrenciler sadece ders saatlerinde değil, ilgili öğretmenden randevu alarak okul çıkışlarında da ders çalışabilmektedir.
 • Öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı yanlarını ortaya çıkarmalarını sağlamak için proje üretmelerini teşvik etmek ve bu projelerdeki çalışmalarda onlara her alanda destek olunarak öğrencilerimizin özgür ve özgün fikirler üretmeleri sağlanmaktadır.
 • Ders içerikli yapılan laboratuvar çalışmaları öğrencilerin kendilerine yaptırılarak onların biyolojiye ilgileri daha da artırılmaktadır.

Hedeflerimiz doğrultusunda derslerimizi nasıl işliyoruz?

9.Sınıflar

 • Öğrencilerimize ilk defa karşılaştıkları biyoloji dersini sevdirmek için dersin amacı, içeriği ve güncel hayatlarında ne işlerine yarayacağını örneklerle anlatıyoruz.
 • Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışmaları yapıyoruz.
 • Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmelerini, eksik kaldıkları noktaları belirleyebilmelerini ve test tekniğine yavaş yavaş alışmalarını sağlayabilmek amacıyla konu bitimlerinde testler çözdürüyoruz. Düzenli olarak ödevler veriyoruz.
 • 9.sınıftan itibaren deneme sınavları ile üniversiteye hazırlık aşamasının önemli adımlarından birini gerçekleştiriyoruz. Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerinin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimize yaşadıkları problemler ve sıkıntılar konusunda yardımcı olabilmek ve onları doğru yönlendirebilmek amacıyla danışmanlık çalışmaları yapıyoruz.

10 ve 11.Sınıflar

 • Bu sınıflarda müfredat konularımızı daha ağırlıklı işliyoruz. Müfredat konularının yanı sıra üniversite sınavlarına yönelik çalışmalar da yürütmekteyiz.
 • Müfredat konularının daha iyi anlaşılması ve pekişmesi için laboratuvar çalışmaları yapıyoruz.
 • Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimize yaşadıkları problemler ve sıkıntılar konusunda yardımcı olabilmek ve onları doğru yönlendirmek amacıyla danışmanlık yapıyoruz.

12.Sınıflar

 • Müfredat konularını işlerken diğer yandan da üniversite sınavlarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak öğrencilerimizin bu konudaki eksiklerini tamamlamayı ve onlara destek olmayı amaçlıyoruz.
 • Üniversite sınavlarına yönelik çalışmaları, ders saatleri dışında programladığımız bire bir etüt çalışmalarıyla destekliyoruz.
 • Sık sık denemeler yaparak sınav kaygılarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.
 • Biyoloji dersi, üniversite sınavında özellikle sayısal öğrencilerimiz için belirleyici bir öneme sahip olduğundan soru çözümü çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.
 • Bu yoğun dönemde yaşayabilecekleri her türlü sorun ve sıkıntıda öğrencilerimize yardımcı olabilmek amacıyla yoğun bir danışmanlık çalışması yürütüyoruz.