Beyoğlu Kampüsü

Bilgisayar Kulübü

Ülkemizde de bilgi toplumunun simgesi olarak bilgisayar ve bilgisayara dayalı iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımının yaygınlaşması sonucu bilgisayara olan bağımlılık artmıştır. Bu nedenle çıktığımız yolda bilgiyi tüketen değil, üreten, ürettiğini kullanan bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bilgisayar Bilimi dersinde öğrencilerimiz bir programlama dilinde kod nasıl yazılır onu deneyimlerken diğer programlama dillerinin de mantığını ezberlemeden alt yapısını oluşturacaklardır. Bu derste öğrendiklerini diğer derslere entegre ederek disiplinler arası çalışmaya özen göstereceklerdir.