Beyoğlu Kampüsü

Araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve proje temelli ilkokul eğitim programımızı, okul dışı etkinlikler, kütüphane araştırmaları, tasarım-beceri atölyeleri, sanatsal ve sportif faaliyetler ve kulüp çalışmalarıyla desteklemekteyiz.

Zenginleştirilmiş ders ve etkinlik içerikleri öğrencilerimizin, bireysel farklılıkları ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz yeteneklerini keşfederken, akademik, sosyal ve duygusal açıdan en üst seviyede kendilerini geliştirerek ortaokul hayatına hazırlanırlar.