Beyoğlu Kampüsü

İngilizce

Ana sınıfında hedefimiz ,öğrencilerimizin kendi ana dilleri dışında başka bir dile ilgi ve meraklarını uyandırmak, ders ortamı dışında İngilizceyi sevdirerek konuşmayı sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirken, oyun, şarkı, dans, drama ve proje çalışmaları ile ders içeriği daha keyifli ve daha kalıcı hale dönüştürülür.

Derslerimizde, en temel düzeyde cümleler, kelime gurupları, soru ve cevap kalıpları öğretilmektedir.

Öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç, yetenek ve hazır bulunuşlukları doğrultusunda hedef dili etkin bir şekilde kullanmalarını amaçlamaktayız.