Beyoğlu Kampüsü

Liseye Hazırlık

Liseye hazırlık süreci, öğrencilerimizin akademik becerilerinin tüm ortaokul dönemi boyunca sistematik olarak geliştirilmesine dayanır. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analitik düşünme gibi temel becerileri edinen ve kendi öğrenme stilini keşfeden öğrencilerimiz, sınav sistemi değişse bile bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilirler.

5. sınıftan itibaren haftalık ölçme-değerlendirme çalışmaları ile her öğrencinin kazanımlarını ve eksikleri analiz edilir, geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde birebir çalışılır. Her ay gerçekleştirilen Süreç İzleme Deneme Sınavları ile kapsamlı kazanım analizleri yapılır. Böylece kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen öğrenci, gerçekçi hedefler koyabilir ve sınav kaygısı ile başa çıkabilir.

Etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan liseye hazırlanabilirler.

Öğrencilerimizin bu süreç boyunca duygusal olarak güçlü kalmaları ve sosyal aktivitelere katılımının devamı açısından, yıl boyunca rehberlik ve kulüp çalışmaları ile çok yönlü gelişim desteklenir.