Beyoğlu Kampüsü

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor dersinde hedefimiz, öğrencilerimizin sporun hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu, özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirirken hareket, liderlik, iş birliği, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmeleridir. Çeşitli sportif etkinliklere katılarak spor kültürü edinen öğrencilerimiz, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde kullanmayı benimserler. Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve dünyada sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur; engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde sportif etkinliklerin önemi ve rolünü kavrarlar. 

Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır.