Beyoğlu Kampüsü

Sosyal Bilgiler

Dersin amacı Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yollar arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi öğrenciyi hayata hazırlayan, derste öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilme fırsatı veren bir derstir. Bu nedenle dersimizin içeriğindeki temel kavramlar, birey ve toplum ilişkisi, içinde yaşadığımız dünya ve tarihsel gelişimi, coğrafi bilgiler ve tarihi olaylar yer almaktadır.