Beyoğlu Kampüsü

İngilizce

İngilizce Öğretim Programında öğrencilerimizin; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine göre İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını, okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını, kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini, kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve kültürler arasındaki farklılıkları keşfetmelerinde başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda;

  • Ortaokulda öğrencilerimize dil edinimi  4 dil becerisi ( okuma, yazma, dinleme ve konuşma), ekip çalışması, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme teknikleriyle  birlikte verilmektedir.
  • Kitap okuma sonrası proje ödevleri verilmesi ve bunların sergilenmesi, sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, şiir yazım çalışmalarının teşvik edilmesi öğrencilerimizin okuma ve yazma alışkanlığı  kazanmalarını hedeflemektedir.
  • Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ile öğrencilerimiz, farklı kültürleri tanımanın yanı sıra bir dünya vatandaşı olmanın önemini anlayarak öğrendikleri yabancı dil bilgilerini de pratik hayata geçirmiş olurlar.
  • Geleneksel olarak, yıl sonunda öğrencilerimizin dönem içinde yaptıkları proje çalışmalarını sergilemek amacı ile Yabancı Diller Festivali düzenlenmektedir. Dil Festivalinde öğrencilerimiz, çeşitli ülkelerin farklı kültürlerini, müziklerini, yemeklerini ve danslarını, sergilerler. Öğrencilerimiz bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri  çalışmaları aileleri ile birlikte bir festival coşkusu içinde paylaşma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimizin dili akıcı bir şekilde kullanmaya, kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade etmeye, araştırma yapmaya teşvik etmek amacı ile münazaralar , sunumlar, atölye çalışmaları düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerin liselere giriş sınavlarına sağlam bir akademik altyapı oluşturulmaktadır.