Beyoğlu Kampüsü

Türkçe

Dersin amacı ana dilini en iyi şekilde kullanan, bilimsel, eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazanmış bireyler yetiştirmek; öğrencilerimizin izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlamak; incelediklerini ve düşündüklerini, söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır. Yaşam boyu öğrenme modelleriyle hayatlarının her evrelerinde hangi meslek grubunda olursa olsun kendini ifade edebilen, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, farkındalığı yüksek  ve ana diline hakim nitelikli bireyler yetiştirmek dersin temel hedefleri içinde yer almaktadır.

Kitap incelemeleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar buluşmaları, münazaralar ve yarışmalar ile öğrencilerimiz, Türkçe çalışmalarını diğer disiplinlerle bütünleştirerek kendilerini çok yönlü olarak geliştirirler.