Beyoğlu Kampüsü

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Kültür Edebiyat Kulübü, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir. Öğrenciler, bu alandaki etkinlikleri takip etme motivasyonu kazanmaktadır.  Güncel sanat ve çağdaş edebiyatla ilgilenen öğrenci, çağı yakalar ve yaratıcı düşünme becerisi elde eder. Sanat, insanın kişisel gelişimine katkı sağlar ve kendini tanımasına yardımcı olur. Kulübümüz, öğrencilerin Türkçeyi düzgün kullanmalarına, sanat ve kültür alanında yetkin bireyler olarak hayata katılmalarına öncülük eder. Sanatsal etkinlikler düzenleyen Kültür Edebiyat Kulübü, etkinliklere katılan öğrencilerin topluluk karşısında kendilerini ifade etme becerilerini desteklemektedir. Bu etkinlikler, öğrencilere bir arada çalışma disiplini, hoşgörü ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktadır.