Beyoğlu Kampüsü

Projeler ve Etkinlikler

Uyguladığımız projeler öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını destekleyen çalışmalardır.

Değerler Eğitimi

İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
Her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
Bu kadar şiddeti televizyonlarda seyrederken barışçıl olabilecekler mi?
Aşırı koruma ve müdahaleci davranırken özgüvenleri gelişecek mi?
Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

Değerler eğitimi, kişisel gelişim için öğretme ve öğrenmenin birçok yönünü tanımlamak amacıyla kullanılan bir şemsiye kavramdır. Bu şemsiye, altında “ahlaki muhakeme/bilişsel gelişim”, “sosyal ve duyuşsal öğrenme”, “ahlaki eğitim/erdem”, “yaşam becerileri eğitimi”, “sağlık eğitimi”, “şiddetin önlenmesi”, “çatışma çözümü/ arkadaş arabuluculuğu” ve gibi bazı alanları barındırır.

Değerler eğitimi ile öğrencilerimize toplumunda var olmanın gereksinimlerini kazandırırız.

Her Atık Çöp Değildir!

Okul-veli iş birliği ile bütün bir sene boyunca topladığımız cam-pet şişeleri,yumurta kolileri,tuvalet kağıdı ruloları ve birçok atık malzemeleri öğrencilerimizce değerlendirilir ve şahane sanat eserlerine dönüştürülür. Yapılan çalışmalar yıl sonunda ana sınıfında velilerimizin katılımıyla sergilenir. "Her atık çöp değildir!" sloganıyla yapılan bu geri dönüşüm sergisinde "yeniden kullanım" vurgusunu yaparız. Öğrencilerimizde oluşturduğumuz bu farkındalık sayesinde yarınlarımızı güvence altına almayı hedefleriz.

STEM Çalışmaları

Öğrencilerimiz yıl boyunca üç adet stemistbox seti kullanılarak, STEM çalışmaları gerçekleştirmeyiz. Bu sayede öğrencilerimizin, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik yaşam becerilerinin gelişmesine destek sağlarız.

Sosyal Etkinlikler

Özel Tarhan İlkokulu Ana Sınıfı'nda sosyal kulüplerin ve etkinliklerin amacı akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak, ilerideki yaşantılarında meslekleri olabilecek veya hobileri olarak geliştirebilecekleri bu alanları güçlendirmelerine zemin oluşturmaktır.

Girdikleri her ortamda yetenekleriyle fark yaratmaları ve yeteneklerini davranışlarıyla biçimlendirerek kendilerini uygun şekilde ifade eden bireyler olarak yetişmeleri hedefimizdir.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışmanın ve yardımseverliğin önemi vurgulanmakta, toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Anasınıfında yürütülmekte olan sosyal etkinlikler:

  • Bale
  • Halk Oyunları
  • Jimnastik
  • Modern Dans
  • Satranç
  • Drama