Beyoğlu Kampüsü

Yaratıcı Drama

Birinci Yarıyıl Döneminde Yaratıcı Drama ve Hazırlık Sınıfları:

Yeni bir okul ve yeni arkadaşlar… Yeni bir dil, yeni bir yaş, yeni öğretmenler... Bu sene, öğrencinin çocukluktan çıktığı ve artık tamamıyla genç ergen olarak pek çok şeyi aynı anda göğüslendiği bir dönemin başlangıcıdır. Kendi bedeninde, ruhunda ve duygulanımlarında, çevre ve toplum algısında tam olarak ne olduğunu bilemediği bu değişimler silsilesine uyum sürecini göğüslenir. Öğrenci, artık yetişkin bir birey olmaya adaydır.

Yaratıcı Drama dersinde, birinci yarıyıl öğrencilerin sınıf içinde uyum süreci, kaynaşma ve doğru iletişim kurması için bir dizi doğaçlama çalışması yapılır. Sınıf içinde birlikte hareket edebilme, dayanışma, güven, saygı ve kendini ifade edebilme yetilerini geliştirecek alıştırmalar oyun yoluyla, doğaçlamalarla ve çeşitli mimik çalışmalarıyla pekiştirilir. Barış, demokrasi, çocuk ve insan hakları gibi evrensel kavramlar üzerinde bir dizi sorgulayıcı çalışma yapılır. Yaratıcı yazarlık ve okuma çalışmaları yapılır. Edebiyatta mitolojik hikayelerden yola çıkılarak sınıf içi tartışma grupları oluşturularak vizyon geliştirilir. Diksiyon, ses ve nefes egzersizleri yapılır. Beş duyu algısı, duygu geçişleri ve beden farkındalığı oluşturulur.

İkinci Yarıyıl Döneminde Yaratıcı Drama ve Hazırlık Sınıfları:

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizceyi yoğun bir biçimde çalıştıkları bu senenin sonunda, öğrendiklerini sergileyebilmeleri ve yakınları ile paylaşabilmeleri için sene sonu ''Prep Show'' etkinliği hazırlanır. Tamamı İngilizce ve Almanca olan gösterinin prova çalışmaları, ikinci yarıyıl boyunca Yaratıcı Drama dersinde yapılır. Çalışılan klasik tiyatro eserinin sahneye konulması esnasında İngilizce, Almanca ve Drama öğretmenleri birlikte çalışırlar. Öğrencilerin İngilizceyi ve Almancayı rahat ve akıcı bir şekilde sahne üzerinde ve topluluk karşısında konuşabilmesi için Drama dersinde, sene başından beri yaptıkları alıştırmalar sene sonunda başarıya giden anahtar olacaktır.