2012-2014 Comenius Programı

Projeler

 • Anasayfa
 • Uluslararası Projeler
 • 2012-2014 Comenius Programı

Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla;

 • Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik eder,
 • Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder,
 • Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler,
 • Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasronu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır,
 • Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

Ayrıca Comenius Programı;

 • Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak,
 •  Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,
 • Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek,
 • Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak,
 • Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek,

için tasarlanmış uluslararası önlemler yardımıyla Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin teşvikine katkıda bulunur.

Bunların yanısıra Comenius Programı;

 • Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek,
 • Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek,
 • Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek,
 • Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek;

için tasarlanmış uluslararası faaliyetler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasının teşvikine katkıda bulunur.

Okulumuz 2005 yılından bu yana Comenius okul projeleri çalışmalarını yürütmektedir.Her yıl onlarca öğrencimiz Avrupa’nın farklı bir ülkesini,kültürünü ve yaşam şeklini yaşayarak öğrenmektedir.

 

Green and Blue Europe

Ortak Ülkeler: 

 • Almanya (Proje Koordinatörü)
 • Türkiye
 • İtalya
 • Çek Cumhuriyeti

Proje Konusu: Yeşil ve Mavi Avrupa. Avrupa’daki yeşil ve mavi alanların korunması, enerji türleri, su,iklim değişiklikleri, Avrupa’da organik tarım, organik besinler    

Link : www.gbe-comenius.eu