Sıfır Atık

Albümler

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar; ❖ Verimliliğin artması, ❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, ❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, ❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması, ❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, ❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.