İlk-Orta-Bilim Şenliği

Albümler

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Bilim Şenliği’nde öğrencilerimiz hem meraklarını hem de yaratıcılıklarını sergilemektedirler. Bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrenilen bilgilerin günlük yaşam pratiği ile bağdaştırılması, üç boyutlu düşünebilme ve tasarlayıp projelendirme ile robotik çalışmaların sergilenmesi, takım çalışması yapabilme ve birlikte sunabilme, el becerilerinin geliştirilmesi ve araştırma becerilerinin ilerletilmesi amaçlanmaktadır.