2012-2013 Ortak Kültür Yaratma ve Kültürlerin Kaynaşması Projesi

Albümler

2012-2013 Eğitim döneminde Özel Tarhan Ortaokulu öğrencileri ile Dionysos Hıghschool'Fotis Kontoglou öğrencileri arasında “Ortak Kültür Yaratma ve Kültürlerin Kaynaşması Projesi” gerçekleşmiştir.