Maltepe Kampüsü

Tarhan Koleji Maltepe Kampüsü Ana Sınıfı:

Ana sınıfı öğrencilerimiz, oyun ve proje tabanlı eğitim modeliyle öğrenmenin keyfini yaşarken ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederler. Kendilerini güvende hissettikleri mutlu okul  ortamında, zengin öğrenme deneyimleriyle birlikte yaşam becerileri kazanarak, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişirler.

Araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve proje temelli ilkokul eğitim programımızı, okul dışı etkinlikler, kütüphane araştırmaları, tasarım-beceri atölyeleri, sanatsal ve sportif faaliyetler ve kulüp çalışmalarıyla desteklemekteyiz.

Tarhan Koleji Maltepe İlkokulu:

Zenginleştirilmiş ders ve etkinlik içerikleri öğrencilerimizin, bireysel farklılıkları ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz yeteneklerini keşfederken, akademik, sosyal ve duygusal açıdan en üst seviyede kendilerini geliştirerek ortaokul hayatına hazırlanırlar.