Beyoğlu Kampüsü

GEMS

Bir hafta hazine kutularıyla karşılaşıyor, bir hafta imparator penguenle boylarımızı karşılaştırıyoruz. Bir hafta buza dönüşen bir suyu, diğer hafta ise arıların dünyadaki önemini anlıyoruz. Ve yavru filin borusundan su içemediğini. Sonra balık krakerleri toplayıp karınca yuvasını atık materyallerden oluşturabiliyoruz.

GEMS programındaki aktivitelerin amacı öğrencileri deney yapma ve tecrübe kazanmaya yöneltmektir. Gems sadece fen ve matematik etkinliği değildir. Program esnek, çocuklar aktiftir. Gözetimli keşif yöntemi kullanılmaktadır. Doğrudan katılımlı etkinlikleri içerir. Okul öncesi çocuklarını bilimsel kavramlara oyun aracılığı ile götürür. Çocuklar bu sayede matematik gibi genellikle ön yargılı davranılan derslere karşı olumlu tutum geliştirirler.

GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.

GEMS TEMALARIMIZ

  • Karıncalar
  • Arılar
  • Yumurtalar
  • Ağaç Evler
  • Penguenler
  • Kelebekler
  • Uğurböcekleri
  • Denizlerin gizemli dünyası