Başakşehir Kampüsü

Yabancı Dil

Ortaokul  döneminde amacımız; yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.Bu dönemde yabancı dil eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Hikaye okuma,drama ve sanat etkinlikleri yaparak, kavram ve kazanımlar baz alınarak eğitim verilmektedir.

Yabancı dil derslerimiz sorgulama temelli bir yaklaşım kullanılarak, yabancı dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin ;yanı sıra, yaptığımız projeler, grup çalışmaları ve sunumlar esnasında öğrencilerimizin, yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme ve sunum becerilerini de geliştirmeyi hedeflerimiz. 

Yabancı dil derslerimizde yaptığımız uluslararası kültür açılımları ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklılıklardan keyif almasını amaçlarız. Öğrencilerimiz, yapay zeka destekli dijital platformlardan sağlanan geliştirme ve pekiştirme çalışmalarıyla dilbilgisi, yaratıcı yazma, okuduğunu anlama ve telaffuz  konularında çalışırlar. 

Ortaokulda öğrencilerimize sonuç ve süreç odaklı yazma çalışmaları yaptırarak onların kendilerini yaratıcı bir şekilde, yazılı olarak ifade etmelerine katkıda bulunuruz. 

Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda dil seviyelerini ölçmek ve belgelendirmek; akademik yıl içerisindeki gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilerimize akademik yılı başında ve sonunda 2 kez sınav uygularız ve sınav sonuçlarında aldığımız raporlara göre öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaları için onlara rehberlik ederiz. 

Öğrencilerimizi, 8. sınıfta olacakları lise giriş sınavlarında görülen soru tiplerine ve sınav ortamına hazırlamak amacıyla 5 sınıftan itibaren öğrencilerimize MEB müfredatında geçen konular tanıtılır ve test teknikleri çalıştırılır Öğrencilerimiz, sınava hazırlık amacıyla senede dört kez İngilizce LGS Deneme sınavına girerler. 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca/Almanca eğitimi verilir.  İkinci yabancı dil için uluslararası sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, bu sınavlara girmek için yabancı dil öğretmenleri tarafından yönlendirilir ve sınava hazırlık için etüt çalışmalarına katılır. 

Öğrencilerimiz, Yabancı Dil ile ilgili çalışmalarına ders dışı JMUN, Drama, Dubbing ve DELE, Magazine gibi kulüplerde devam ederler. Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dili kullanmaktan keyif almalarını ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamayı hedefleriz.