Başakşehir Kampüsü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizin kendisini tanıyan ,içerisinde bulunduğu ergenlik dönemi gelişim özelliklerinin farkında olan ve bu döneme  uyum sağlayabilen , problem çözme becerilerine sahip , duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilen, akranları ile uyumlu iletişim kuran , ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerini belirlemesine yönelik çalışmalar temel hedeflerimizi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerimizin sosyal ,duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarımız  yürütülmektedir.

Bu doğrultuda; PDR birimimiz sorun  odaklı değil, tüm öğrencilere yönelik programlı ,sistematik ve önleyici rehberlik anlayışını benimsemektedir.

  • Öğrenci Tanıma Çalışmaları 
  • Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
  • Öğrencilerimizin eğitsel ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik test ve envanterler
  • LGS Sınav Desteği, Yönlendirmeleri ve Süreç Planlamaları

 

Rehber Öğretmenler Tarafından Yıl İçinde Yürütülen Çalışmalar

  • Bireysel öğrenci-veli  görüşmeleri
  • Grup çalışmaları
  • Rehberlik Dersleri
  • Düzenli periyotlarda veli bültenleri
  • Veli seminerleri
  • PDR-Öğretmen görüşmeleri