Başakşehir Kampüsü

Ortaokul / Genel Açıklama

TARHAN Ortaokulunda Dünya standartlarındaki eğitim öğretim programı ile öğrencinin bilgiye ulaşma yollarını keşfetmesi hedeflenir.

Okulumuzda her ders saatinin planı o dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortak bir çalışma ile oluşturulur. Eğitim programımızın amacı öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından üstlenilmesini mümkün kılmaktır. Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitilerek ulusal sınavlarda başarılı olacak düzeyde sağlam bir altyapı edinirler.

LGS HAZIRLIK

Öğrencilerimiz ortaokula adım attığı ilk andan itibaren sınav hazırlığı sürecine dahil olur. 5. Sınıftan itibaren MEB müfredatına uygun, yeni nesil soru çözme becerilerini geliştiren uzman kadromuz tarafından hazırlanmış  bir program uygulanır. Kullanılan tüm kaynak ve dijital platformlar bu programı destekleyici nitelikte seçilir.

  • 5. ve 6. Sınıflarda analitik becerileri geliştirmek amacıyla haftada bir saat düşünme becerileri dersi işlenir.
  • 7. ve 8. Sınıflarda yeni nesil soru çözümünü desteklemek amacıyla haftada bir saat Mantık-Muhakeme  dersi yapılır.
  • Öğrencilerimize 5. Sınıftan itibaren  sınav alışkanlığı kazandırmak ve eksik kazanımlarını tespit etmek amacıyla her sınıf düzeyinde  ünite sonlarında ÜDS (ünite değerlendirme sınavı) ,Konu Tarama Testleri ve Kazanım Değerlendirme Sınavları uygulanır.
  • Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ders saatleri dışında öğretmenler tarafından ek dersler yapılmaktadır. Amaç, yapılan çalışmalarla öğrencilerin eksiklerini gidererek bir sonraki konuyu daha iyi anlamaları dır.
  • 5, 6. ve 7. Sınıf düzeyinde Spiral sınav hazırlık sistemimize uygun her ay bir deneme sınavı uygulanır.
  • 7. sınıf öğrencilerimize 2. dönem ayda iki deneme sınavı uygulanır.
  • 8. sınıflarımız için her hafta bir LGS deneme sınavı uygulanır.
  • Sınav hazırlığı kapsamında öğrencilerimiz 7. Sınıf 2. Eğitim/ Öğretim döneminden başlayarak cumartesi günleri LGS kurs programı ile desteklenir.
  • Öğrencilerimiz rehberlik birimi ve eğitim koçları tarafından bireysel hazırlanan çizelgeler ile takip edilir. Kazanım analizli raporlar ile eksikleri belirlenip bireysel destek sağlanır.

 

PROJE TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Proje tabanlı Öğrenme ; Öğrencinin aktif katılımını ve öğrenimini  teşvik eden bir yaklaşım tarzıdır.   Temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Ortaokul eğitim modelimizde uyguladığımız projeler ile problemlere kendilerine özgü çözümler üreten, düşünüp sorgulayan , bilgiye erişme becerisine sahip bireyler yetişmesini desteklemekteyiz.